Introductie: hoe overleef ik de digitale transformatie?

Met Jonas Heffels

Titel komt hier

Technologische innovaties veranderen onze wereld. Deze veranderingen gaan doorgaans sneller dan het transformerende tempo van organisaties. Het beïnvloedt onze manier van leven en werken. Zo ook het werk van de waterschappen en de uitdagingen waarvoor zij staan. Innoveren en digitaal transformeren gebeurt niet omdat het kan of louter leuk is, maar omdat het noodzakelijk is om maatschappelijke uitdagingen van nu het hoofd te bieden.

Mogelijke tussenkopje

Veranderende functies, nieuwe kennis en vaardigheden, het verdwijnen en verschijnen van banen, innovatieve oplossingen bedenken voor complexe problemen: de digitale transformatie vraagt steeds opnieuw aanpassen en meebewegen. Ook van de waterschappen en haar medewerkers. Om dat goed te kunnen faciliteren, blijft continu leren en ontwikkelen van belang. Ieder waterschap is daar op haar eigen manier mee bezig.

Ondersteunend aan die eigen processen is het Waterschapshuis (hWh) gevraagd een leerlijn rondom digitale transformatie te ontwikkelen. Met daarin aandacht voor bewustwording, inzicht en kennis over wat de digitale transformatie is en het creëren van een gedeelde taal en gedeeld beeld over wat ons te doen staat. Met online e-learnings, live workshops en trainingen voor teams, verdiepingsleergangen op thema’s als digitale ethiek, digitale vaardigheden van de toekomst, etc. ondersteunen we de waterschappen in de uitdagingen die raken aan de digitale transformatie.

Om je kennis te laten maken met een aantal essentiële zaken die raken aan de digitale transformatie, willen we je met deze online ‘crash course’ in 60 tot 90 minuten op weg helpen. Van trends en ontwikkelingen tot mooie voorbeelden van inzet van technieken binnen de waterschappen en van ethische vraagstukken tot vaardigheden: er komt een breed palet aan onderwerpen voorbij. Daarnaast hopen we hiermee ook handvatten en tips te bieden voor je eigen werk: wat zou er kunnen veranderen? Waar kan je zelf op inspelen? En wat vraagt dit van jou als waterschapper?

Titel video komt hier

Samenvatting cijfers

Begroting

Alleen projecten waarvoor een DVO is afgesloten, zijn opgenomen in de begroting van hWh. De begroting is gedaald in afwachting van het formele besluit tot verlenging van het programma Innovatie en transformatie en het programma Basisdata (AHN en Beeldmateriaal):

Geactualiseerde begroting 2022
tov begroting 2023 in euros
Geactualiseerde begroting 2022
tov begroting 2023 in uren
Begroting 2023
Bijdrage deelnemers in euro’s
Begroting 2023
Bijdrage deelnemers in euro’s
incl. verlengingen

Digitale transformatie binnen de waterschapswereld

Met Marco Derksen

Titel komt hier

Een buzzwoord of toch echt een ontwikkeling waar we niet omheen kunnen? In deze video een verdieping in wat digitale transformatie is, hoe we er als waterschappen mee te maken krijgen en welke kansen en risico’s er liggen. Voorbeelden vanuit de eigen en andere sectoren als ook een doorkijk naar dat wat ons te wachten staat.

Digitale transformatie is een breed begrip. Welke definitie je er ook op naslaat: er lijken een aantal gemene delers. De inzet van (nieuwe) digitale technologieën is een belangrijk kenmerk, als ook het effect daarvan op de mensen, de manier van werken en de organisatie- of bedrijfsprocessen. Techniek speelt een dominante rol in de digitale transformatie maar het echte ‘transformeren’ zit meer in de sociale verandering van de mens, de organisatie, de samenleving en de manier van werken en leven als geheel. Tenslotte blijkt een ander belangrijk element de meerwaarde die technologie brengt. En dat kan van alles zijn: van verbetering van de klantervaring tot een totaal nieuw product- of dienst. Niet lukraak innoveren, maar digitaal transformeren omdat het waarde oplevert voor mens en maatschappij.

In ‘Understandig Digital Transformation’ (Vial, 2019) wordt digitale transformatie als volgt gedefinieerd: “a process that aims to improve an entity by triggering significant changes to its properties through combinations of information,computing, communication, and connectivity technologies”. De losse vertaling is dus een proces starten dat als doel heeft een entiteit (bijvoorbeeld een gebied, een team, een organisatie) te verbeteren, door betekenisvolle veranderingen op gang te brengen met behulp van (een combinatie van) informatie, communicatie, computing en connectiviteitstechnologie. Dus ook hier gaat het in eerste instantie om het sociale proces en betekenisvolle veranderingen die met behulp van de techniek mogelijk worden gemaakt.

Naast deze meer wetenschappelijke definitie, is er ook een meer ‘populaire’ versie. Upstream het als volgt verwoord: “Digitale transformatie is het proces van organisaties (en van de mensen in deze organisaties) om de kansen, verwachtingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering in te zetten om de stap te maken naar een (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisatie, waar de klant centraal staat (…) en waardoor de organisatie een (duurzame) bijdrage kan leveren aan mens en maatschappij.”
(Upstream, 2022)

Digitale transformatie en de daarmee gepaarde innovaties zijn niet alleen belangrijk in de primaire processen van de waterschappen om het werk makkelijker en effectiever te maken. Ze zijn ook van belang voor de grote maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen: denk aan klimaatadaptatie en de energietransitie. Door kansen op het gebied van digitale transformatie te benutten kunnen de waterschappen een bijdrage leveren aan toekomstbestendige oplossingen.

Daarbij gaat het dus niet alleen om de technische kant en de beschikbare technieken, maar juist ook om de sociale kant: bewustzijn van de mogelijkheden, samen oog hebben voor de kansen en risico’s, een organisatie creëren waar voldoende voedingsbodem is om hiermee aan de slag te gaan, etc.

Samenvatting cijfers

Begroting

Alleen projecten waarvoor een DVO is afgesloten, zijn opgenomen in de begroting van hWh. De begroting is gedaald in afwachting van het formele besluit tot verlenging van het programma Innovatie en transformatie en het programma Basisdata (AHN en Beeldmateriaal):

Geactualiseerde begroting 2022
tov begroting 2023 in euros
Geactualiseerde begroting 2022
tov begroting 2023 in uren
Begroting 2023
Bijdrage deelnemers in euro’s
Begroting 2023
Bijdrage deelnemers in euro’s
incl. verlengingen

Digitale transformatie binnen de waterschapswereld

Met Marco Derksen

Titel komt hier

Een buzzwoord of toch echt een ontwikkeling waar we niet omheen kunnen? In deze video een verdieping in wat digitale transformatie is, hoe we er als waterschappen mee te maken krijgen en welke kansen en risico’s er liggen. Voorbeelden vanuit de eigen en andere sectoren als ook een doorkijk naar dat wat ons te wachten staat.

Digitale transformatie is een breed begrip. Welke definitie je er ook op naslaat: er lijken een aantal gemene delers. De inzet van (nieuwe) digitale technologieën is een belangrijk kenmerk, als ook het effect daarvan op de mensen, de manier van werken en de organisatie- of bedrijfsprocessen. Techniek speelt een dominante rol in de digitale transformatie maar het echte ‘transformeren’ zit meer in de sociale verandering van de mens, de organisatie, de samenleving en de manier van werken en leven als geheel. Tenslotte blijkt een ander belangrijk element de meerwaarde die technologie brengt. En dat kan van alles zijn: van verbetering van de klantervaring tot een totaal nieuw product- of dienst. Niet lukraak innoveren, maar digitaal transformeren omdat het waarde oplevert voor mens en maatschappij.

In ‘Understandig Digital Transformation’ (Vial, 2019) wordt digitale transformatie als volgt gedefinieerd: “a process that aims to improve an entity by triggering significant changes to its properties through combinations of information,computing, communication, and connectivity technologies”. De losse vertaling is dus een proces starten dat als doel heeft een entiteit (bijvoorbeeld een gebied, een team, een organisatie) te verbeteren, door betekenisvolle veranderingen op gang te brengen met behulp van (een combinatie van) informatie, communicatie, computing en connectiviteitstechnologie. Dus ook hier gaat het in eerste instantie om het sociale proces en betekenisvolle veranderingen die met behulp van de techniek mogelijk worden gemaakt.

Naast deze meer wetenschappelijke definitie, is er ook een meer ‘populaire’ versie. Upstream het als volgt verwoord: “Digitale transformatie is het proces van organisaties (en van de mensen in deze organisaties) om de kansen, verwachtingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering in te zetten om de stap te maken naar een (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisatie, waar de klant centraal staat (…) en waardoor de organisatie een (duurzame) bijdrage kan leveren aan mens en maatschappij.”
(Upstream, 2022)

Digitale transformatie en de daarmee gepaarde innovaties zijn niet alleen belangrijk in de primaire processen van de waterschappen om het werk makkelijker en effectiever te maken. Ze zijn ook van belang voor de grote maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen: denk aan klimaatadaptatie en de energietransitie. Door kansen op het gebied van digitale transformatie te benutten kunnen de waterschappen een bijdrage leveren aan toekomstbestendige oplossingen.

Daarbij gaat het dus niet alleen om de technische kant en de beschikbare technieken, maar juist ook om de sociale kant: bewustzijn van de mogelijkheden, samen oog hebben voor de kansen en risico’s, een organisatie creëren waar voldoende voedingsbodem is om hiermee aan de slag te gaan, etc.

Samenvatting cijfers

Begroting

Alleen projecten waarvoor een DVO is afgesloten, zijn opgenomen in de begroting van hWh. De begroting is gedaald in afwachting van het formele besluit tot verlenging van het programma Innovatie en transformatie en het programma Basisdata (AHN en Beeldmateriaal):

Geactualiseerde begroting 2022
tov begroting 2023 in euros
Geactualiseerde begroting 2022
tov begroting 2023 in uren
Begroting 2023
Bijdrage deelnemers in euro’s
Begroting 2023
Bijdrage deelnemers in euro’s
incl. verlengingen

Digitale transformatie binnen de waterschapswereld

Met Marco Derksen

Titel komt hier

Een buzzwoord of toch echt een ontwikkeling waar we niet omheen kunnen? In deze video een verdieping in wat digitale transformatie is, hoe we er als waterschappen mee te maken krijgen en welke kansen en risico’s er liggen. Voorbeelden vanuit de eigen en andere sectoren als ook een doorkijk naar dat wat ons te wachten staat.

Digitale transformatie is een breed begrip. Welke definitie je er ook op naslaat: er lijken een aantal gemene delers. De inzet van (nieuwe) digitale technologieën is een belangrijk kenmerk, als ook het effect daarvan op de mensen, de manier van werken en de organisatie- of bedrijfsprocessen. Techniek speelt een dominante rol in de digitale transformatie maar het echte ‘transformeren’ zit meer in de sociale verandering van de mens, de organisatie, de samenleving en de manier van werken en leven als geheel. Tenslotte blijkt een ander belangrijk element de meerwaarde die technologie brengt. En dat kan van alles zijn: van verbetering van de klantervaring tot een totaal nieuw product- of dienst. Niet lukraak innoveren, maar digitaal transformeren omdat het waarde oplevert voor mens en maatschappij.

In ‘Understandig Digital Transformation’ (Vial, 2019) wordt digitale transformatie als volgt gedefinieerd: “a process that aims to improve an entity by triggering significant changes to its properties through combinations of information,computing, communication, and connectivity technologies”. De losse vertaling is dus een proces starten dat als doel heeft een entiteit (bijvoorbeeld een gebied, een team, een organisatie) te verbeteren, door betekenisvolle veranderingen op gang te brengen met behulp van (een combinatie van) informatie, communicatie, computing en connectiviteitstechnologie. Dus ook hier gaat het in eerste instantie om het sociale proces en betekenisvolle veranderingen die met behulp van de techniek mogelijk worden gemaakt.

Naast deze meer wetenschappelijke definitie, is er ook een meer ‘populaire’ versie. Upstream het als volgt verwoord: “Digitale transformatie is het proces van organisaties (en van de mensen in deze organisaties) om de kansen, verwachtingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering in te zetten om de stap te maken naar een (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisatie, waar de klant centraal staat (…) en waardoor de organisatie een (duurzame) bijdrage kan leveren aan mens en maatschappij.”
(Upstream, 2022)

Digitale transformatie en de daarmee gepaarde innovaties zijn niet alleen belangrijk in de primaire processen van de waterschappen om het werk makkelijker en effectiever te maken. Ze zijn ook van belang voor de grote maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen: denk aan klimaatadaptatie en de energietransitie. Door kansen op het gebied van digitale transformatie te benutten kunnen de waterschappen een bijdrage leveren aan toekomstbestendige oplossingen.

Daarbij gaat het dus niet alleen om de technische kant en de beschikbare technieken, maar juist ook om de sociale kant: bewustzijn van de mogelijkheden, samen oog hebben voor de kansen en risico’s, een organisatie creëren waar voldoende voedingsbodem is om hiermee aan de slag te gaan, etc.

Samenvatting cijfers

Begroting

Alleen projecten waarvoor een DVO is afgesloten, zijn opgenomen in de begroting van hWh. De begroting is gedaald in afwachting van het formele besluit tot verlenging van het programma Innovatie en transformatie en het programma Basisdata (AHN en Beeldmateriaal):

Geactualiseerde begroting 2022
tov begroting 2023 in euros
Geactualiseerde begroting 2022
tov begroting 2023 in uren
Begroting 2023
Bijdrage deelnemers in euro’s
Begroting 2023
Bijdrage deelnemers in euro’s
incl. verlengingen

Digitale transformatie binnen de waterschapswereld

Met Marco Derksen

Titel komt hier

Een buzzwoord of toch echt een ontwikkeling waar we niet omheen kunnen? In deze video een verdieping in wat digitale transformatie is, hoe we er als waterschappen mee te maken krijgen en welke kansen en risico’s er liggen. Voorbeelden vanuit de eigen en andere sectoren als ook een doorkijk naar dat wat ons te wachten staat.

Digitale transformatie is een breed begrip. Welke definitie je er ook op naslaat: er lijken een aantal gemene delers. De inzet van (nieuwe) digitale technologieën is een belangrijk kenmerk, als ook het effect daarvan op de mensen, de manier van werken en de organisatie- of bedrijfsprocessen. Techniek speelt een dominante rol in de digitale transformatie maar het echte ‘transformeren’ zit meer in de sociale verandering van de mens, de organisatie, de samenleving en de manier van werken en leven als geheel. Tenslotte blijkt een ander belangrijk element de meerwaarde die technologie brengt. En dat kan van alles zijn: van verbetering van de klantervaring tot een totaal nieuw product- of dienst. Niet lukraak innoveren, maar digitaal transformeren omdat het waarde oplevert voor mens en maatschappij.

In ‘Understandig Digital Transformation’ (Vial, 2019) wordt digitale transformatie als volgt gedefinieerd: “a process that aims to improve an entity by triggering significant changes to its properties through combinations of information,computing, communication, and connectivity technologies”. De losse vertaling is dus een proces starten dat als doel heeft een entiteit (bijvoorbeeld een gebied, een team, een organisatie) te verbeteren, door betekenisvolle veranderingen op gang te brengen met behulp van (een combinatie van) informatie, communicatie, computing en connectiviteitstechnologie. Dus ook hier gaat het in eerste instantie om het sociale proces en betekenisvolle veranderingen die met behulp van de techniek mogelijk worden gemaakt.

Naast deze meer wetenschappelijke definitie, is er ook een meer ‘populaire’ versie. Upstream het als volgt verwoord: “Digitale transformatie is het proces van organisaties (en van de mensen in deze organisaties) om de kansen, verwachtingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering in te zetten om de stap te maken naar een (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisatie, waar de klant centraal staat (…) en waardoor de organisatie een (duurzame) bijdrage kan leveren aan mens en maatschappij.”
(Upstream, 2022)

Digitale transformatie en de daarmee gepaarde innovaties zijn niet alleen belangrijk in de primaire processen van de waterschappen om het werk makkelijker en effectiever te maken. Ze zijn ook van belang voor de grote maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen: denk aan klimaatadaptatie en de energietransitie. Door kansen op het gebied van digitale transformatie te benutten kunnen de waterschappen een bijdrage leveren aan toekomstbestendige oplossingen.

Daarbij gaat het dus niet alleen om de technische kant en de beschikbare technieken, maar juist ook om de sociale kant: bewustzijn van de mogelijkheden, samen oog hebben voor de kansen en risico’s, een organisatie creëren waar voldoende voedingsbodem is om hiermee aan de slag te gaan, etc.

Samenvatting cijfers

Begroting

Alleen projecten waarvoor een DVO is afgesloten, zijn opgenomen in de begroting van hWh. De begroting is gedaald in afwachting van het formele besluit tot verlenging van het programma Innovatie en transformatie en het programma Basisdata (AHN en Beeldmateriaal):

Geactualiseerde begroting 2022
tov begroting 2023 in euros
Geactualiseerde begroting 2022
tov begroting 2023 in uren
Begroting 2023
Bijdrage deelnemers in euro’s
Begroting 2023
Bijdrage deelnemers in euro’s
incl. verlengingen

Digitale transformatie binnen de waterschapswereld

Met Marco Derksen

Titel komt hier

Een buzzwoord of toch echt een ontwikkeling waar we niet omheen kunnen? In deze video een verdieping in wat digitale transformatie is, hoe we er als waterschappen mee te maken krijgen en welke kansen en risico’s er liggen. Voorbeelden vanuit de eigen en andere sectoren als ook een doorkijk naar dat wat ons te wachten staat.

Digitale transformatie is een breed begrip. Welke definitie je er ook op naslaat: er lijken een aantal gemene delers. De inzet van (nieuwe) digitale technologieën is een belangrijk kenmerk, als ook het effect daarvan op de mensen, de manier van werken en de organisatie- of bedrijfsprocessen. Techniek speelt een dominante rol in de digitale transformatie maar het echte ‘transformeren’ zit meer in de sociale verandering van de mens, de organisatie, de samenleving en de manier van werken en leven als geheel. Tenslotte blijkt een ander belangrijk element de meerwaarde die technologie brengt. En dat kan van alles zijn: van verbetering van de klantervaring tot een totaal nieuw product- of dienst. Niet lukraak innoveren, maar digitaal transformeren omdat het waarde oplevert voor mens en maatschappij.

In ‘Understandig Digital Transformation’ (Vial, 2019) wordt digitale transformatie als volgt gedefinieerd: “a process that aims to improve an entity by triggering significant changes to its properties through combinations of information,computing, communication, and connectivity technologies”. De losse vertaling is dus een proces starten dat als doel heeft een entiteit (bijvoorbeeld een gebied, een team, een organisatie) te verbeteren, door betekenisvolle veranderingen op gang te brengen met behulp van (een combinatie van) informatie, communicatie, computing en connectiviteitstechnologie. Dus ook hier gaat het in eerste instantie om het sociale proces en betekenisvolle veranderingen die met behulp van de techniek mogelijk worden gemaakt.

Naast deze meer wetenschappelijke definitie, is er ook een meer ‘populaire’ versie. Upstream het als volgt verwoord: “Digitale transformatie is het proces van organisaties (en van de mensen in deze organisaties) om de kansen, verwachtingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering in te zetten om de stap te maken naar een (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisatie, waar de klant centraal staat (…) en waardoor de organisatie een (duurzame) bijdrage kan leveren aan mens en maatschappij.”
(Upstream, 2022)

Digitale transformatie en de daarmee gepaarde innovaties zijn niet alleen belangrijk in de primaire processen van de waterschappen om het werk makkelijker en effectiever te maken. Ze zijn ook van belang voor de grote maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen: denk aan klimaatadaptatie en de energietransitie. Door kansen op het gebied van digitale transformatie te benutten kunnen de waterschappen een bijdrage leveren aan toekomstbestendige oplossingen.

Daarbij gaat het dus niet alleen om de technische kant en de beschikbare technieken, maar juist ook om de sociale kant: bewustzijn van de mogelijkheden, samen oog hebben voor de kansen en risico’s, een organisatie creëren waar voldoende voedingsbodem is om hiermee aan de slag te gaan, etc.

Samenvatting cijfers

Begroting

Alleen projecten waarvoor een DVO is afgesloten, zijn opgenomen in de begroting van hWh. De begroting is gedaald in afwachting van het formele besluit tot verlenging van het programma Innovatie en transformatie en het programma Basisdata (AHN en Beeldmateriaal):

Geactualiseerde begroting 2022
tov begroting 2023 in euros
Geactualiseerde begroting 2022
tov begroting 2023 in uren
Begroting 2023
Bijdrage deelnemers in euro’s
Begroting 2023
Bijdrage deelnemers in euro’s
incl. verlengingen

Digitale transformatie binnen de waterschapswereld

Met Marco Derksen

Titel komt hier

Een buzzwoord of toch echt een ontwikkeling waar we niet omheen kunnen? In deze video een verdieping in wat digitale transformatie is, hoe we er als waterschappen mee te maken krijgen en welke kansen en risico’s er liggen. Voorbeelden vanuit de eigen en andere sectoren als ook een doorkijk naar dat wat ons te wachten staat.

Digitale transformatie is een breed begrip. Welke definitie je er ook op naslaat: er lijken een aantal gemene delers. De inzet van (nieuwe) digitale technologieën is een belangrijk kenmerk, als ook het effect daarvan op de mensen, de manier van werken en de organisatie- of bedrijfsprocessen. Techniek speelt een dominante rol in de digitale transformatie maar het echte ‘transformeren’ zit meer in de sociale verandering van de mens, de organisatie, de samenleving en de manier van werken en leven als geheel. Tenslotte blijkt een ander belangrijk element de meerwaarde die technologie brengt. En dat kan van alles zijn: van verbetering van de klantervaring tot een totaal nieuw product- of dienst. Niet lukraak innoveren, maar digitaal transformeren omdat het waarde oplevert voor mens en maatschappij.

In ‘Understandig Digital Transformation’ (Vial, 2019) wordt digitale transformatie als volgt gedefinieerd: “a process that aims to improve an entity by triggering significant changes to its properties through combinations of information,computing, communication, and connectivity technologies”. De losse vertaling is dus een proces starten dat als doel heeft een entiteit (bijvoorbeeld een gebied, een team, een organisatie) te verbeteren, door betekenisvolle veranderingen op gang te brengen met behulp van (een combinatie van) informatie, communicatie, computing en connectiviteitstechnologie. Dus ook hier gaat het in eerste instantie om het sociale proces en betekenisvolle veranderingen die met behulp van de techniek mogelijk worden gemaakt.

Naast deze meer wetenschappelijke definitie, is er ook een meer ‘populaire’ versie. Upstream het als volgt verwoord: “Digitale transformatie is het proces van organisaties (en van de mensen in deze organisaties) om de kansen, verwachtingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering in te zetten om de stap te maken naar een (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisatie, waar de klant centraal staat (…) en waardoor de organisatie een (duurzame) bijdrage kan leveren aan mens en maatschappij.”
(Upstream, 2022)

Digitale transformatie en de daarmee gepaarde innovaties zijn niet alleen belangrijk in de primaire processen van de waterschappen om het werk makkelijker en effectiever te maken. Ze zijn ook van belang voor de grote maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen: denk aan klimaatadaptatie en de energietransitie. Door kansen op het gebied van digitale transformatie te benutten kunnen de waterschappen een bijdrage leveren aan toekomstbestendige oplossingen.

Daarbij gaat het dus niet alleen om de technische kant en de beschikbare technieken, maar juist ook om de sociale kant: bewustzijn van de mogelijkheden, samen oog hebben voor de kansen en risico’s, een organisatie creëren waar voldoende voedingsbodem is om hiermee aan de slag te gaan, etc.

Samenvatting cijfers

Begroting

Alleen projecten waarvoor een DVO is afgesloten, zijn opgenomen in de begroting van hWh. De begroting is gedaald in afwachting van het formele besluit tot verlenging van het programma Innovatie en transformatie en het programma Basisdata (AHN en Beeldmateriaal):

Geactualiseerde begroting 2022
tov begroting 2023 in euros
Geactualiseerde begroting 2022
tov begroting 2023 in uren
Begroting 2023
Bijdrage deelnemers in euro’s
Begroting 2023
Bijdrage deelnemers in euro’s
incl. verlengingen